Norskilt består av mennesker med lang og bred erfaring innen oppmerking. Alt fra materialer til maskinelt utstyr for å produsere oppmerking ute på vei og der hvor merking behøves og ønskes.

Gunnar Strøm, daglig leder
+47 909 11 890
I merkebransjen siden 1988

Per Kristian Andersen
+47 9505 6677
Maskinbakgrunn, erfaring i merkebransjen siden 1998

Per Bere
+47 9084 6561
40 års erfaring i reguleringsteknikk og prosessutstyr