Merkemaskiner:produkter1

  • Combi-biler, 2 og 4 aksler
  • Ekstrudere. Små og store enheter
  • Sprayenheter, tilpasset alle behov
  • Smelteutstyr for termoplast, separate gryter og gryter montert på hengere
  • 2K maskiner for plane linjer, profilert, dråper og agglomorat . Alle i et vidt spekter av størrelser og løsninger.

Borum Industrier AS – Du finner hele spekteret på ved å følge denne linken.