Oppmerkingsutstyr:produkter2

  • Malemaskiner, Høytrykk, med og uten motordrift – Linelazer
  • Freser for fjerning av oppmerking – Grundlazer
  • Termoplastleggere for mindre hobber – Thermolazer
  • Flyplass og større malearbeider, Roadlazer
  • Malemaskiner spesielt for oppmerking av idrettsbaner på gress – Fieldlazer
  • Motorframdrift – Linedriver
  • Sko til Termolaser