Måleutstyr for måling av retrorefleksjon, NTY, dag og nattsynbarhet

Fra RoadVista  http://urlm.co/www.roadvista.com

Måleutstyr basert på siste oppdaterte CEN standarder og 30 meters geomerti

Håndholdt retrometer, med avensert rapporteringsystem, Laselux Stripemaster -2- Touch   http://www.roadvista.com/stripemaster-2-touch-retroreflectometer/

Dynamisk måling av NTY,unik måleteknikk, med GPS koordinert rapportering som avstemmes mot alle former for veiregister, LaserLux Mobile Retroreflectometer, http://www.roadvista.com/laserlux-cen-30-mobile-retroreflectometer/